පුද්ගල සහ නායකත්ව කුසලතා (PLS)

2015 ජුලි මස සිට බලපැවැත්වෙන පරිදි AAT Sri Lanka විසින් හඳුන්වා දුන් නව විෂය නිර්දේශයේ අවශ්යතාවයට අනුව, ඉගෙනුම් කරුවන්ගේ තීරණාත්මක නිපුණතා ගොඩනැගීම සඳහා ඔවුන් AAT හි පූර්ණ සාමාජිකයන් ලෙස පරිවර්ධනය කිරීමේ පුහුණු capstone යටතේ, පුද්ගලයින් සහ නායකත්ව කුසලතා (PLS) මොඩියුලය හඳුන්වා දෙන ලදී

වඩාත් කාර්යක්ෂම හා ඵලදායි පුද්ගලයින් සහ නායකත්ව කුසලතා වර්ධනය කරන අතරම PLS මොඩියුලය ඉගෙනුම් කරුවන්ට පුහුණු capstone යටතේ ඇති 2 වන මොඩියුලය වන ඔවුන්ගේ පර්යේෂණාත්මක පුහුණු හා ඉගෙනුම් (ETL) ගැන අධ්යනය කිරීමට ඉඩ දෙයි.

PLS වැඩමුළුව සාර්ථකව නිම කිරීමෙන් පසු වසර 1 ක ප්රායෝගික පුහුණු පළපුරුද්දක් සහිතව අවසන් අධියර සමත් වූ වන්ට AAT සාමාජිකත්වය සඳහා ඉල්ලුම් කළ හැකිය. PLS වැඩමුළුව AAT ව්යාපාරික පාසල විසින් සම්පූර්ණ දින 2 ක පුහුණු සැසියක් ලෙස පවත්වනු ලබයි.

*AAT විභාග සඳහා පමණක් පෙනී සිටිමින් සමත් වූ අය.

 

මෙහි ක්ලික් කරන්න

 

එක් පුද්ගලයෙකුට - රු. 6,250/-

(මාර්ගගත ක්‍රමයට පවත්වනු ලබයි)

 

මෙම දෙදින වැඩසටහන සාර්ථකව නිම කිරීමෙන් පසු ඔවුන්ගේ සහභාගීත්වය පිළිබඳ සහතිකය සහ ඔවුන්ගේ තනි ක්‍රියාකාරිත්වය පිළිබඳ ප්‍රතිපෝෂණ හා නිර්දේශයන් පිරිනැමේ.

 

අපට සීමිත ආසන ඇති බැවින්, කරුණාකර ඔබගේ අයදුම්පත කලින් තැපැල් / විද්‍යුත් තැපෑලෙන් (infobs@aatsl.lk) / කෙලින්ම ව්‍යාපාරික පාසල් කාර්යාලයට ගෙවා ඇති ස්ලිප් සමඟ එවන්න.

 

  • මුදල් - AAT මධ්‍යස්ථානයට (සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා පෙ.ව. 9.00 - ප.ව 4.45, සෙනසුරාදා පෙ.ව. 9.00 - ප.ව 4.00)
  • චෙක්පත් “ශ්‍රී ලංකා ගිණුම්කරණ තාක්‍ෂණ ශිල්පීන්ගේ සංගමය” යනුවෙන් සහ “ආදායකයාගේ ගිණුමට පමණක්”
  • මාර්ගගත ගෙවීම්  මෙතැනින්
  • AAT Sri Lanka ගිණුම්කරණ ශිල්පීන්ගේ සංගමයට ඍජු තැන්පතු, ගිණුම් අංක 039020327099 HNB බම්බලපිටිය ශාඛාවUse the Depositors reference No.

 

 

(ස්කෑන් පිටපත යවා මුල් බැංකු පත්‍රය ව්‍යාපාරික පාසල් කවුන්ටරය වෙත ඉදිරිපත් කරන්න. අයදුම් පත්‍රයේ “තැන්පත්කරුවන්ගේ යොමු අංකය” ලියන්න)

 

අවලංගු කිරීම

නැවත මුදල් ආපසු නොගෙවනු ලැබේ. වැඩමුළුවට දින 10 කට පෙර ලැබුණු අවලංගු කිරීම් සඳහා ගෙවීම් ඊළඟ කණ්ඩායමට මාරු කළ හැකිය.

 

වැඩිදුර තොරතුරු සඳහා කරුණාකර 0768241162 අමතන්න

 

මාර්ගගත විමසීමක් කිරීමට ක්ලික් කරන්න 

ඕනෑම පැහැදිලි කිරීමක් සඳහා අප හා සම්බන්ධ වීමට දුරකථන: 0112 559670 | Viber / WhatsApp: 0768-241162infobs@aatsl.lk

අපව facebook.com/aatbusinessschool හි සොයා ගන්න

Instagram: https://www.instagram.com/aatbs/